Skip to content

Om MediYoga

MediYoga är en alldeles utmärkt form av yoga som passar alla människor som vill öka sitt välbefinnande och förebygga ohälsa

Mediyogans mission är att genom forskning och klinisk utvärdering skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk hälso- och sjukvård.

Mediyoga är utformad utifrån den tantriska yogatraditionen som är en av de äldsta former av yoga människan känner till. Mycket inspiration har hämtats från kundaliniyoga likväl som från ayurveda, den mångtusenåriga läkekonsten, samt med komponenter från traditionell kinesisk medicin. Allt förpackat och strukturerat för att kunna utföras i terapeutiskt syfte.

Mediyoga är utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete med människor på flera hundra svenska arbetsplatser sedan 1997. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett växande antal svenska studier.

Kärnan i Mediyoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

Mediyoga kan definieras som en form av body-mind-träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Mediyogan är inte en yogaform med fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter av människan som energivarelse, på helheten.

Mediyogan har utvecklats av Göran Boll som också startade Mediyogainstitutet i Stockholm och arbetat med yogaterapi sen mitten av 1990-talet.

Mediyoga har introducerats för 10 000-tals anställda på flera hundra av Sveriges största arbetsplatser. Idag används mediyoga på över 200 svenska sjukhus och vårdcentraler i vården.

Det bedrivs ständigt forskning vid stora forskningscentra och sjukhus, så som Karolinska institutet och Danderyds sjukhus, på mediyoga som är den mest utforskade yogaformen i Sverige.

mediyoga_2
mediyoga_4
mediyoga_3