Skip to content

Gongbad

Gongbad/Gongavslappning – 72 000 vibrationer som sätter dig i kontakt med din självläkande kraft

Jag guidar dig i några av de mest lugnande verktygen ur Mediyoga och spelar Gong för dig! Att det kallas för “gongbad” är för att du “badar” i gongens kraftfulla ljudvågor som påverkar ända ned på cellnivå. Ljudterapi har länge använts för att hantera ett brett spektrum av hälsoförhållanden. Behandlingen är baserad på förståelsen att alla former av materia – inklusive kroppens celler – som vibrerar vid olika frekvenser. Faktorer som stress, depression och sjukdom orsakas av celler och organ i våra kroppar då de vibrerar vid icke optimala frekvenser. 

Gongen påverkar våra celler och ger en stressreducerande effekt redan efter 20min.

Gongens vibrationer är något alldeles speciellt. Dess ljud kan inte förutsägas av hjärnan, därför kapitulerar sinnet och du kan nå fullständig djupavslappning.

Vibrationerna når hela din kropp, alla dina celler eftersom vibrationerna fortplantar sig lätt i vätska och vi består till ca 70 % av vatten. När sinnet och kroppen går ned i djupavslappning möjliggörs läkning och återhämtning på cellnivå. 

Vila- Andas- Rensa-Fyll på

Gongen, ett av världens äldsta instrument har i alla tider använts i behandlande syfte, tex healing. – Gongen har en frekvens som hjärnan inte riktigt kan ”greppa” eller ”reda ut” vilket gör att den klipper i tanke bruset och vi kommer ner i en djupare nivå av  avslappning. Gongen brukar upplevas återhämtande för kropp och själ och det är inte ovanligt att man får en energikick efteråt!

När man slår på gongen bildas 72 000 vibrationer som vi uppfattar som ljud men som också känns i kroppen och påverkar oss på cellnivå. Våra chakran öppnas upp av vibrationerna vilket betyder att blockeringar kan lösas upp både på ett fysiskt, emotionellt och mentalt plan. Med hjälp av vibrationerna från gongen tar vi oss från hjärnans beta-vågor (vakenhet) till lugnare alfa-vågor och här är vi också nära den frekvens som jordens elektromagnetiska fält har, 7,8 Hz, och vi tonar därmed in oss på jordens frekvens! Ett gongbad tar oss ofta vidare till thetafasen, och det är också på denna nivå som healing och läkning sker.